Spännelement för multifunktionsbänkar

Som t.ex. Festool MFT och Sortimo WorkMo