FAQ – Vanliga frågor

För att en tvings kvalitet ska kunna upprätthållas under lång tid är det viktigt att tvingen vårdas på rätt sätt.

Skruvtvingars funktion är baserad på friktionen och snedläget mellan skenan och glidbygeln. Därför är det viktigt att se till skenan alltid är fri från fett, olja eller torkat lim. Särskilt skadliga är vaxer och silikonhaltiga släppmedel på skenan. Rester av sådana ämnen ska avlägsnas så snabbt som möjligt med hjälp av lösningsmedel, trådborste eller sandpapper. Både spindeln och tryckbrickans led bör smörjas regelbundet med lite olja. Särskilt lämplig är sprejolja. Genom detta bibehålls skruvtvingens lättrörlighet med optimal spännkraft under lång tid.
 
Om det finns en stoppskruv på en skruvtving av aducergods som är avsedd att förhindra att glidbygeln glider ner kan stoppskruven dras åt ett kvarts varv när hållkraften börjar ta av. På helstålstvingar bör man hålla ett öga på glansbildning på skenan eftersom detta kan leda till att blidbygeln glider av. Om det syns glansiga ställen kan dessa ruggas upp med en smärgelduk i kornstorlek 100 på båda sidorna för att säkerställa att tvingen fungerar tillförlitligt även i fortsättningen.Skruvtvingarnas olika gapdjup och spännvidder kan skapa förvaringsproblem.

En praktisk lösning är en tvingvagn. På denna stabila metallkonstruktion med rullar kan du hänga upp tvingarna i storleksordning. Dessutom gör en mobil tvingvagn det möjligt att arbeta flexiblare och snabbare eftersom alla skruvtvingar alltid finns till hands och kan tillhandahållas i översiktlig sortering direkt på användningsplatsen.

En annan förvaringsmöjlighet är en stationär tvinghylla som tvingarna helt enkelt skjuts upp på.


plåtsaxar i normalt urförande är skär och grepp traditionellt smidda i ett stycke. Skärkraften följer av förhållandet mellan skärets längd och greppets längd.


Handplåtsaxar med utväxling består av skärhuvud och grepp. Båda delarna är länklagrade vilket ger en extra utväxling.Idealsaxar
Dessa saxar bär sitt namn med rätta. För idealsaxar är äkta ”allkunnare”. Du kan använda dem för att skära genom plåt (genomgående klipp) eller klippa större eller mindre konturer och bågar (konturklippning). Det spelar ingen roll om du klipper i plåtens kant (kantsnitt) eller mitt i plåtskivan. Dessutom kan du förstås använd idealsaxarna även för enkla urtagsarbeten.


Fasonsaxar
Fasonsaxar används med fördel när du klippa fina, snäva kurvor i plåtskivans kantområde. Saxarnas filigrana skärform gör att även ytterst snäva konturer eller kurvor kan klippas utan ansträngning.


Genomklippningssaxar
Du vill klippa igenom en plåt i mitten eller nära kanten? Då är våra genomklippningssaxar det rätta verktyget. De långa skären på dessa verktyg gör att du kan kapa stora plåtar eller göra urtag snabbt och utan stort kraftbehov, men ändå exakt.

Högerklippande saxar är slipade och konstruerade så att du enkelt kan klippa högerbågar (dvs en kurva från vänster till höger). För att klippa bågar från höger till vänster ska man helst använda en vänsterklippande sax.


Många tror att högerklippande saxar är avsedda för högerhänta personer och vänsterklippande saxar för vänsterhänta personer. Detta stämmer inte. Tvärtom. Om du som högerhänt person vill använda en högerklippande sax för att klippa en båge (se ovan, från vänster till höger) klipper du utåt bort från handleden. Med den vänsterklippande saxen (både då från höger till vänster) klipper du från handleden inåt. Vilket är avsevärt bättre, ergonomiskt sett. Försök själv!


Resultatet påverkas inte bara av saxens kvalitet. Det är också viktigt att hantera verktyget på korrekt sätt:

Plåten ska ligga plant på skärbacken. Detta är på grund av snittradierna en förutsättning för en optimal snittbild. Om plåten inte ligger plant på skärbacken, kommer den att skeva sig. Högre kraftbehov och kortare brukstid är följderna.
 
För klippning öppnas saxen vitt och plåten skjuts in så långt som möjligt i saxens gap. Stäng inte saxen helt när du klipper: Öppna saxen igen efter ca ¾ av snittlängden och stäng den på nytt. På så vis uppnås ett gradfritt snitt. Om saxen stängs helt bildas små tvärsprickor i snittänden vid varje snitt.

Det som också är viktigt är att handplåtsaxar endast används för att klippa i tunna plåtar av mjuka metaller och stål.