Skiv‑ och materialstötta STE med pumphandtag

Produktdetaljer
  • Bärförmåga maximalt 350 kg med teleskopstången helt inskjuten
  • Extra stabil konstruktion med högt belastningsbara stålrör och glidsäkra kontaktytor av PVC (9 x 7 cm)
  • Enhandsanvändning tack vare handtag av tvåkomponentsplast med pumpmekanism
  • Snabbjusteringsknapp för snabb in- och utkörning av teleskopstången
  • Hållkraft justerbar genom att man vrider på stödet på handtaget
  • Kan användas även under snedtak tack vare kontaktytor som är steglöst svängbara från -45° till +45°
  • STE250, STE300, STE370: GS-certifierat för kvalitet och säkerhet
Artikelnr Inställningsområde Belastningsgräns vid min. utdragningslängd Belastningsgräns vid max. utdragningslängd Vikt
mm kg kg kg
STE90 575-910 350 350 1,80
STE250 1450-2500 350 160 3,30
STE300 1700-3000 350 110 3,80
STE370 2070-3700 350 65 4,50
STE90 är för närvarande inte GS-märkt
Extremt säker fasthållning

Stödet garanterar tillförlitlig och säker fasthållning:

  • tack vare den ytterst stabila konstruktionen på upp till 350 kg bärförmåga – beroende på stödstorlek och utdragningslängd tack vare gummerade kontaktelement av PVC upp- och nedtill tack vare glidskyddet i handtaget
Exakt och snabbt handhavande

Stödet kan ställas in exakt efter de aktuella behoven och lösgöras säkert:

  • fixering i tre steg: Förinställ takstödet genom att trycka på upplåsningsknappen och dra ut innerröret till önskad längd. Finjustera genom att trycka på pumpspaken tills stödets anliggningsbricka ligger an mot detaljen. Vrid sedan handtaget medurs tills önskad hållkraft har uppnåtts (beakta den maximala belastbarheten). lossa i två steg: Börja med att vrida takstödet moturs. När ingen hållkraft är kvar: tryck på uppreglingsknappen och skjut in innerröret.

Produktvideo Skiv- och materialstötta STE