Skruvtvingar av aducerat gjutjärn

Spänna kraftfullt och styvt med den omisskännliga klassikern