BESSEY Tool – Podniková filozofie


Hlavní zásady formulované v rámci podnikové filozofie definují samozřejmosti, na nichž je společnost BESSEY Tool založena. Těmito obchodními zásadami a směrnicemi se uvnitř firmy řídí zaměstnanci i vedení firmy. Navenek, směrem k zákazníkům, obchodním partnerů a dodavatelům, se pak odráží co tyto firemní hodnoty a normy představují.

Naše zásady

Naší motivací je vytváření hodnot pro obchodní partnery, zaměstnance a společníky.


 • V oboru techniky upínání a střihání jsme na trhu lídrem, určujícím trend. 
 • Svoji nezávislost si udržujeme prostřednictvím ziskového růstu. Základem k tomu je naše spolehlivost a flexibilita.

Společně jsme prostě lepší. 


 • Naší silnou stránkou je optimální schopnost spolupráce. K tomu patří rovněž to, že si stojíme za svými závazky a dokážeme projevit uznání. 
 • Naše vzájemná komunikace je otevřená a upřímná. Naše vzájemná spolupůsobení – interní i externí – je založeno na poctivosti a spolehlivosti a spočívá na důvěře v soudžnost s protějškem.
 • Velmi důležitá je pro nás vlastní iniciativa a odpovědnost každého jednotlivce. Naši manažeři zaměstnance současně podporují a motivují. To vytváří atraktivní pracovní prostředí.

V důsledku vlastních nápadů a kvality výroby dosahujeme konkurenčních výhod. 


 • Jako leader v oborových inovacích vyvíjíme výrobky, které se  vyznačující vysokou funkčností a které v největší možné míře usnadňují práci. V popředí naší koncepce vždy stojí ergonomie, design a bezpečnost práce při používání našich výrobků.
 • Díky rozsáhlé nabídce našich vysoce přesných a spolehlivých výrobků s dlouhou životností, přinášíme uživatelům maximální užitek.

Naším standardem je provozní dokonalost. 


 • Naší hlavní kompetencí je výroba. 
 • Jasně strukturovaná organizace zefektivňuje naši výrobu a propůjčuje jí flexibilitu – a rovněž vede k odpovědnému zacházení se zdroji a životním prostředím.
 • Logistický řetězec, počínaje nákupem až po expedici, je neustále optimalizován, přičemž důsledně vychází z potřeb našich zákazníků.

Na trhu se prezentujeme jako výrobce produktů prémiové kvality. 


 • Se svojí značkou BESSEY jsme zastoupeni po celém světě. 
 • Společně se svými kompetentními distribučními partnery poskytujeme zákazníkům s produktem komplexní službyvysoké úrovně.