BESSEY CAD-filer

BS / BSG / GRS – Snabbtvingar för maskinbord

STC – Variabla snabbspännare

Horisontalspännare

Vertikalspännare

Skjutstångspännare

TW – Spännelementen för bord med 16-håltagning

Spännelement med en fast gapdjup

Spännelement med variabelt gapdjup

Tillbehör för svetsbord

Tillbehör för multifunktionsbord

TW – Spännelementen för bord med 28-håltagning

Spännelement med en fast gapdjup

Spännelement med variabelt gapdjup

Spännelement med specialtryckbricka

Spännelement med griparm

Tillbehör för svetsbord