Universalsax

Produktdetaljer
 • Skär av rostfritt stål
 • Komfortabla öglor med inlägg av mjukt material
 • SB-förpackning
Artikelnr Total längd Total längd Skärlängd Skärlängd Vikt
mm " mm " kg
D820-200 200 7  7/8 80 3  1/3 0,070
D820-250 250 10 105 4  1/4 0,100
 • Gör-det-själv
 • Hushåll
 • Klippa som proffsen även i hemmet
 • Handplåtsaxar får endast användas för att klippa i tunna plåtar av mjuka metaller eller stål. Lämpar sig inte för klippning av runda eller kantiga metaller som t.ex. tråd.
 • Skärverktyg får bara användas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Använd skyddsglasögon och handskar under arbetet - arbetare och personer i omgivningen kan skada sig på avklippta delar.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Slå från strömmen när du arbetar på elektrisk utrustning. Annars kan du utsättas för elektrisk stöt.
 • Skär alltid i riktning bort från kroppen när du använder saxar eller knivar.
 • Lägg undan skärverktyg alltid med slutna skär på ett väl synligt ställe. Handtaget alltid i riktning mot dig!
 • Förvara skärverktygen separat! Detta skonar skären och dina fingrar!
 • Skärverktyg ska skärpas regelbundet! Genom slöa skärverktyg ökas risken för kroppsskador. Dessutom krävs mer kraft för samma skäreffekt.
 • Skär av rostfritt ädelstål, inmantlat i 2-komponenters plast
 • Förbindelseelement av stål, förzinkade
 • Ta bort allmän smuts
 • Inolja skruvförbandet regelbundet på skärets insidor