Idealsax, snabb och lättmanövrerad

Produktdetaljer
 • För genomgående raka klipp och konturklipp
 • Skärhuvudets nya geometri gör saxen mycket lättmanövrerad – ytterst lämpligt för mycket små radier och svåråtkomliga ställen
 • Optimerad hävarmsutväxling tillsammans med mycket kompakt konstruktion garanterar 100 % effekt vid låg kraftansträngning.
 • ERGO‐skänklar gör arbetet mindre utmattande
 • Levereras höger‐ eller vänsterklippande
Artikelnr Total längd Total längd Skärlängd Skärlängd Plåttjocklek (600 N/mm²) Brukstid Vikt
mm " mm " mm kg
D15A 180 7 20 13/16 1 +++ 0,184
D15AL 180 7 20 13/16 1 +++ 0,184
D15A-SB 180 7 20 13/16 1 +++ 0,200
D15AL-SB 180 7 20 13/16 1 +++ 0,200
Idealsaxarna D15A och D15AL levereras i en attraktiv försäljningsbox. Försäljning till återförsäljare endast i förpackningsenheter.
Extremt kompakt skärhuvud

Det extra kompakta skärhuvudet gör saxen ytterst lättmanövrerad och möjliggör klippning med mycket små radier och på svåråtkomliga ställen.

Praktisk lås‐ och stoppkombination

Lås och stopp i ett – gör att saxen kan slutas och hållas sluten snabbt och lätt med en hand. En sinnrik detalj som bidrar till ökad säkerhet.

Dubbel hävarmsutväxling

Ditt kraftbehov reduceras märkbart av den dubbla hävarmsutväxlingen. Samtidigt ökas klippeffekten avsevärt.

Ergonomiskt handtag

Inlägget av mjukare material och plastmanteln gör att de ergonomiskt utformade skänklarna ligger bra i handen.

 • Stomkomplettering
 • Stombyggnad
 • Metallbyggnad
 • Stomkomplettering med byggskivor
 • Träbyggnad
 • Plåtslagararbeten
 • Teknik framför storlek - universalsaxen
 • Handplåtsaxar får endast användas för att klippa i tunna plåtar av mjuka metaller eller stål. Lämpar sig inte för klippning av runda eller kantiga metaller som t.ex. tråd.
 • Skärverktyg får bara användas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Använd skyddsglasögon och handskar under arbetet - arbetare och personer i omgivningen kan skada sig på avklippta delar.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Slå från strömmen när du arbetar på elektrisk utrustning. Annars kan du utsättas för elektrisk stöt.
 • Skär alltid i riktning bort från kroppen när du använder saxar eller knivar.
 • Lägg undan skärverktyg alltid med slutna skär på ett väl synligt ställe. Handtaget alltid i riktning mot dig!
 • Förvara skärverktygen separat! Detta skonar skären och dina fingrar!
 • Skärverktyg ska skärpas regelbundet! Genom slöa skärverktyg ökas risken för kroppsskador. Dessutom krävs mer kraft för samma skäreffekt.
 • Skärhuvud av smitt stål, brunerat
 • Saxhandtag av tvåkomponentsplast med plåtelement
 • Förbindelseelement av stål, förzinkade resp. brunerade
 • Ta bort allmän smuts
 • Torka av skäret med regelbundna mellanrum beroende på nedsmutsningsgrad med en lätt oljig trasa för att ta bort materialdamm
 • Inolja skruvförbandet regelbundet på skärets insidor
 • Bryna rostiga eller repade skär lätt med en oljesten
 • Om saxen har för mycket spel, ska skruven dras åt något. (Saxen ska fortfarande kunna öppnas och stängas utan större kraftbehov.)

Produktvideo Idealsax, snabb och lättmanövrerad D15A