Set idealsaxar

Produktdetaljer
 • För genomgående raka klipp och konturklipp
 • Skärhuvudets nya geometri gör saxen mycket lättmanövrerad - ytterst lämpligt för mycket små radier och svåråtkomliga ställen
 • Optimerad hävarmsutväxling tillsammans med mycket kompakt konstruktion garanterar 100 % effekt vid låg kraftansträngning.
 • ERGO-skänklar gör arbetet mindre utmattande
 • Levereras höger- eller vänsterklippande
Artikelnr Innehåll Vikt
kg
DSET15 1 x D15A, 1 x D15S och 1 x D15AL i rulletui 0,610
 • Handplåtsaxar får endast användas för att klippa i tunna plåtar av mjuka metaller eller stål. Lämpar sig inte för klippning av runda eller kantiga metaller som t.ex. tråd.
 • Skärverktyg får bara användas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Använd skyddsglasögon och handskar under arbetet - arbetare och personer i omgivningen kan skada sig på avklippta delar.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Slå från strömmen när du arbetar på elektrisk utrustning. Annars kan du utsättas för elektrisk stöt.
 • Skär alltid i riktning bort från kroppen när du använder saxar eller knivar.
 • Lägg undan skärverktyg alltid med slutna skär på ett väl synligt ställe. Handtaget alltid i riktning mot dig!
 • Förvara skärverktygen separat! Detta skonar skären och dina fingrar!
 • Skärverktyg ska skärpas regelbundet! Genom slöa skärverktyg ökas risken för kroppsskador. Dessutom krävs mer kraft för samma skäreffekt.
 • Ta bort allmän smuts
 • Torka av skäret med regelbundna mellanrum beroende på nedsmutsningsgrad med en lätt oljig trasa för att ta bort materialdamm
 • Inolja skruvförbandet regelbundet på skärets insidor
 • Bryna rostiga eller repade skär lätt med en oljesten
 • Om saxen har för mycket spel, ska skruven dras åt något. (Saxen ska fortfarande kunna öppnas och stängas utan större kraftbehov.)