Monteringssats för trallbrädor EZ‑TD

Produktdetaljer
 • Tillbehör för BESSEY EZ360 och EZL enhandstvingar (från 300 mm spännvidd)
 • För snabb och exakt utjämning av upp till 20 cm breda trallbrädor
 • För 6, 7, 8 och 10 mm (1/4", 9/32", 5/16" och 3/8") avstånd mellan trallbrädor
 • Verktygsfri montering
 • SB-förpackad
Artikelnr Passar för Innehåll Vikt
kg
EZ-TD EZ360 och EZL (från 300 mm spännvidd) 4 x speciell skyddskåpa 10 x distanshållare 0,273
Tillgänglig från mitten av april 2024
 • Gör-det-själv
 • Läggning av trallbrädor
 • Enmansmontering
 • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! Verktygen får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar vid behov. Undantag: Fackmannamässig efterslipning av skärverktyg!
 • Använd aldrig skadade verktyg! Skadade verktyg ska alltid ersättas direkt!
 • Vid alla arbeten där spån bildas eller delar kan flaga av ska skyddsglasögon bäras.
 • Skydda händerna med arbets- eller monteringshandskar beroende på det utförda arbetet!
 • Skötselanvisningar ska efterföljas. Endast när verktygen sköts regelbundet kan deras korrekta funktion garanteras. Skötseltips finns på www.bessey.de!
 • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
 • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.
 • Plast PA6
 • Ta bort allmän smuts
 • Rengör med regelbundna mellanrum beroende på nedsmutsningsgrad