Tryckstycke GRD (2 st/påse)

Produktdetaljer
  • Isärspridning innefrån och utåt
  • Plan spännyta
  • V-spår för fastspänning av runda och ovalformiga arbetsstycken
Artikelnr Vikt
kg
GRD 0,610
  • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
  • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
  • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
  • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.