Kanttving KT

Produktdetaljer
 • Användbart extraverktyg för fastspänning av kanter och gavlar
 • Passar för vanliga skruvtvingar med max 13 mm tjock skena
wood
Artikelnr Vikt
kg
KT5-1CP 0,350
KT5-2 0,580
 • Stomkomplettering
 • Möbel- och snickeriarbeten
 • För fastspänning av kanter och gavlar
 • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
 • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.
 • Bygel av seghärdat stål, pulverlackerad
 • Spindel med trapetsgänga av valsat stål, brunerad
 • Handtag av trä, vattenlackerat
 • Tryckbricka av kallpressat stål, förzinkad
 • Skyddskåpor av plast
 • Ta bort allmän smuts
 • Rengör och inolja spindeln regelbundet
 • Rengör med regelbundna mellanrum beroende på nedsmutsningsgrad

Produktvideo Kanttving KT5