Förlängning för korpustvingar KBX

Produktdetaljer
  • Enkel tvingskarv av stabilt aluminium för ökad spännvidd
  • SB-förpackning
wood plastic
Artikelnr Passar för Vikt
kg
KBX20 KRE / KREV / KR / KRV 0,750
  • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
  • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
  • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
  • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.

Produktvideo Förlängning för korpustvingar KBX