Set rampress KP för alla korpustvingar med 29 x 9 skena

Produktdetaljer
  • Variabel rampress (från 30 cm upp till 250 cm) med fyra 90°-vinklar
  • Spänntrycket kan ställas in separat med 2 inlagda tvingar per hörn
  • Lätt vikt / enkel montering
  • SB-förpackning
wood plastic
Artikelnr Passar för Innehåll Vikt
kg
KP KRE / KREV / KR / KRV 4 skenkopplingar och 4 adaptrar 0,550
  • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
  • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
  • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
  • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.

Produktvideo Set rampress KP