Variabel överdel KRE‑VO

Produktdetaljer
  • Steglöst justerbar och fixerbar överdel för en optimal placering av arbetsstycket
  • Mycket stora parallella spännytor
  • Med två skyddskåpor som skydd för ömtåliga ytor
  • Verktygslös ombyggnad till isärspänning
wood plastic
Artikelnr Passar för Vikt
kg
KRE-VO KRE / KREV / KR / KRV 0,590
  • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
  • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
  • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
  • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.

Produktvideo Variabel överdel KRE-VO