Limklämmor VarioClippix XV

Produktdetaljer
 • Variabel spännvidd upp till 170 mm, ändå hanterbart med enbart en hand
 • Lätt och lätthanterlig
 • Funktionell och med ergonomiskt grepp
 • Högsta stabilitet
 • SB-förpackning
wood plastic sensitive materials
Artikelnr Spännvidd Spännvidd Gapdjup Gapdjup Vikt
mm " mm " kg
XV5-170 170 6 1/2 50 2 0,190
 • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
 • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.
 • Över- och underdel av förstärkt PA6-plast
 • Fjäder av fjäderstål
 • Ta bort allmän smuts
 • Rengör med regelbundna mellanrum beroende på nedsmutsningsgrad

Produktvideo Fjädertving VarioClippix XV5-170