Reserv kontaktyta

Produktdetaljer
  • Tillbehör för ST och STE
Artikelnr Längd Bredd Passar för Vikt
mm mm kg
3101952 100 80 ST, STE 0,150
  • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
  • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
  • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
  • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.