Skivstativ KFP

Produktdetaljer
 • Bärkraft 75 kg
 • För säker transport av t ex trä- och spånskivor, glas och plexiglas
 • Gummibeläggning med god vidhäftning på de rörliga spännbackarna
wood
Artikelnr Spännvidd Vikt
mm kg
KFP 10-65 0,731
 • Stomkomplettering
 • Möbel- och snickeriarbeten
 • För fastspänning av kanter och gavlar
 • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
 • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.
 • Bygel av aluminium
 • Skyddskåpor av plast
 • Övriga delar av plast
 • Ta bort allmän smuts

Produktvideo Skivstativ KFP