Snabbspännsystainer STC‑S‑MFT

Produktdetaljer
  • Multifunktionell systainer för monteringsarbeten
  • Med träinlägg inkl. 20er-borrhål
  • Och 3 olika spännmöjligheter
steel wood plastic
Artikelnr Innehåll Vikt
kg
STC-S-MFT 4 x horisontalspännare STC-HH50 / 2 x skjutstångspännare STC-IHH25 / 6 x adapter STC-SET-T20 / 2 x bordstving GTR12 i helstål 5,710
  • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
  • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
  • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
  • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.
  • Ta bort allmän smuts
  • Rengör och inolja spindeln regelbundet