STC‑Set för multifunktionsbord

Produktdetaljer
  • För användning på multifunktionsbord som t. ex. Festool MFT eller Sortimo WorkMo med 20 mm håldiameter och 19 mm till 25 mm skivtjocklek
steel wood plastic
Artikelnr Spännvidd Automatisk anpassning Spännkraft Innehåll Vikt
mm mm N kg
STC-HH50-T20 40 35 2500 1 x STC-HH50 + 1 x STC-SET-T20 0,470
STC-HH70-T20 60 35 2500 1 x STC-HH70 + 1 x STC-SET-T20 0,510
STC-IHH25-T20 35 13 2500 1 x STC-IHH25 + 1 x STC-SET-T20 0,540
STC-VH50-T20 40 35 2500 1 x STC-VH50 + 1 x STC-SET-T20 0,520
  • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
  • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
  • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
  • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.
  • Ta bort allmän smuts
  • Rengör och inolja spindeln regelbundet