Spännelement med specialtryckbricka TWM28

Produktdetaljer
 • Spännkraft upp till 6 500 N
 • Lägesexakt, individuell fastspänning
 • Seghärdad profil och glidbygel för fjädrande och elastisk fastspänning
 • Seghärdad spindel – extra stabil och slitsäker – för tydligt längre brukstid
 • Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckbricka med sinterstålinlägg, kan vridas upp till 35°
steel
Artikelnr Bult Spännvidd Gapdjup Skena Vikt
mm mm mm mm kg
TWM28-30-12 Ø28 300 120 28x11 1,780
3D CAD-data i nedladdningsområdet på BESSEYs webbplats
 • Metallbyggnad
 • Låssmedsarbeten
 • Säker svetsning med experten för spännverktyg
 • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
 • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.
 • Skena och glidbygel av seghärdat stål, förzinkad
 • Förbindelseelement av stål, förzinkade resp. fosfaterade
 • Spindel med trapetsgänga av valsat och seghärdat stål, fosfaterad
 • Vridpinne av stål, förzinkad
 • Tryckbricka av stål, fosfaterad
 • Regelbundet underhåll krävs för tillförlitlig fasthållning (utan att glidbygeln glider ner)
 • Ta bort allmän smuts
 • Se till skenan alltid är fri från fett, olja eller intorkat lim, vax eller silikonhaltiga släppmedel
 • Rengör och inolja spindeln regelbundet
 • Vid glansbildning på skenan ska de båda smala sidorna ruggas upp med en smärgelduk (kornstorlek 100)
 • Rengör och inolja tryckbrickan regelbundet (gäller inte utförande med spak)
 • Rengör och inolja spärrhaken regelbundet (endast utförande med spak)

Produktvideo Spännelement för svetsbord med specialtryckbricka TWM28