Distanskloss PVA

Produktdetaljer
 • Steglös justering för 7 till 35 mm avstånd från väggen
 • För stöd av fastlimmad massivparkett på lång- och kortsidan
 • Neddragningsfunktion på grund av spindelns snedställning med rörligt lagrad tryckbricka med skyddskåpa
 • Extra bred anliggningsyta på 130 mm, förhindrar att golvbrädornas kanter skadas
Artikelnr Spännvidd Spännbacksbredd Inställningsområde Vikt
mm mm mm kg
PVA 35 130 7-35 0,475
 • Stomkomplettering
 • Parkett- och laminatläggning
 • Spänna fast stora ytor av slätt skivmaterial
 • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
 • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.
 • Stomme av zinkpressgjutgods
 • Spindel med trapetsgänga av valsat stål, brunerad
 • Handtag av trä, vattenlackerat
 • Tryckbricka av kallpressat stål, förzinkad
 • Skyddskåpor av plast
 • Ta bort allmän smuts
 • Rengör och inolja spindeln regelbundet