Spänn‑ och läggningshjälp SVH/SVG

Produktdetaljer
 • För läggning av färdigparkett, laminat och golvspånskivor
 • SVH med distanskloss och högfast polyesterband
 • SVH 400 och SVG – SB‐förpackning
Artikelnr Band b x tj Spännvidd Draghållfasthet Vikt
mm mm N kg
SVH400 25x1 4000 5000 0,750
SVH760 25x1 7600 5000 0,770
SVG 25x1 4000 2500 0,690
Kan också användas för fastsurrning av gods vid transport
 • Stomkomplettering
 • Parkett- och laminatläggning
 • Spänna fast stora ytor av slätt skivmaterial
 • Lägga parkett, laminat och golvskivor
 • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
 • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.
 • Plåtelement av höghållfast stål, förzinkade
 • Förbindelseelement av stål, förzinkade resp. fosfaterade
 • Band av polyester
 • Ta bort allmän smuts