Tvingvagn ZW 1

Produktdetaljer
  • Stabil metallkonstruktion på hjul
  • Mått 50 x 60 x 146 cm
  • Håller upp till 90 tvingar
  • Aducergods-, helståls- och snabbtvingar med spännvidd mellan 120 och 600 mm
  • Med skylt och skylthållare
  • Användbar som försäljningshjälp och i verkstaden
Artikelnr Innehåll Vikt
kg
ZW1 utan tvingar 15
ZW1-A01 Smidda tvingar 5 x GZ12, 5 x GZ16, 5 x GZ20, 5 x GZ25, 5 x GZ30, 3 x GZ40, 2 x GZ50, 2 x GZ60, 1 x GH16, 1 x GH20 57
ZW1-A01-2K Smidda tvingar 2K 5 x GZ12-2K, 5 x GZ16-2K, 5 x GZ20-2K, 5 x GZ25-2K, 5 x GZ30-2K, 3 x GZ40-2K, 2 x GZ50-2K, 2 x GZ60-2K, 1 x GH16, 1 x GH20 57
ZW1-A99-2K Skruvtvingar av aducerat gjutjärn 2K 5 x TG12-2K, 5 x TG16-2K, 5 x TG20-2K, 5 x TG25-2K, 5 x TG30-2K, 3 x TG40-2K, 2 x TGK50-2K, 2 x TGK60-2K, 1 x GZ16-2K, 1 x GZ20-2K 65
  • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
  • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
  • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
  • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.