Specialtryckbricka

Produktdetaljer
  • Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplåt med sinterstålinlägg, kan vridas upp till 35°
  • Olika utföranden:
  • Standardutförande med slät yta
  • Med räfflad yta för säkert grepp på nedsmutsade arbetsstycken
  • Med V-spår för att fixera runda, oval-formade och kantiga arbetsstycken
steel
Artikelnr Utförande Passar för Vikt
kg
3100736 standard SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K 0,226
3100737 standard STBS, STBU 0,264
3101192 med räffling SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K 0,180
3101193 med prisma SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K 0,269
  • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
  • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
  • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
  • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.