Glidbygel komplett för storlek GSV

Produktdetaljer
  • En handtagsvariant/-utförande med tre gapdjup
  • Passar skenor i storlek GSV
steel wood
Artikelnr Gapdjup Vikt
mm kg
3101329 120 1,130
3101330 140 1,225
3101331 200 1,400
  • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
  • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
  • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
  • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.