Glidbygel komplett för storlek SLV

Produktdetaljer
  • Tre olika handtagsvarianter/‐utföranden
  • Passar alla skenor i storlek SLV
steel wood
Artikelnr Gapdjup Vikt
mm kg
3101426 120 0,730
3101337 120 1,100
3101338 120 0,820
  • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
  • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
  • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
  • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.