Skena i storlek SLV

Produktdetaljer
  • Profil 27 x 13 mm, kalldragen och förzinkad
  • Ändsäkringarna på båda sidorna kan tas loss utan verktyg – för snabb ombyggnad
  • Passar alla glidbyglar komplett i storlek SLV
steel wood
Artikelnr Spännvidd Skena Vikt
mm mm kg
3101731 1000 27x13 2,850
3101732 1500 27x13 4,050
3101733 2000 27x13 5,250
  • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
  • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
  • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
  • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.

Produktvideo Skena i storlek SLV