Förlängning TUX för dörrkarmspännare

Produktdetaljer
  • Tillbehör för ökning av dörrkarmspännarens spännvidd
  • Möjliggör inbyggnad av dörrar med större bredd
  • Lätt att sätta in utan verktyg
Artikelnr Spännvidd Vikt
mm kg
TUX 1040-1960 0,370
Innehåll: 2 förlängningsstavar
  • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
  • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
  • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
  • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.
  • Rör av aluminium, anodiserat
  • Övriga delar av plast