Dörr- och fönstermonteringsverktyg

Dörr- och fönstermonteringsverktyg
Den moderna tekniken för montering av dörrkarmar med hjälp av fogskum kräver specialverktyg för exakt inriktning och stöd. Med dörrkarmspännaren TU har BESSEY utvecklat en monteringshjälp som uppfyller dessa krav och som har fått stort erkännande världen över. Tillsammans med förlängningen TUX, dörrkarmrikttving TFM och vinkelrikttving för dörrkarmar WTR bildar den dessutom ett perfekt monteringssystem. Tillsammans med den verktygslöst kombinerbara förlängningen TUX gör TU det till exempel möjligt att montera extra breda dörrar. Detta är nödvändigt för handikappsanpassat byggande. Dörrkarmar som fixerats i muröppningen kan förskjutas skonsamt med hjälp av dörrkarmrikttvingen TFM – spåret för karmens sidolister trycks inte samman och färdigtapetserade väggar skadas inte. Dessutom är det med vinkelrikttvingen WTR möjligt att hålla och justera dörrkarmar exakt i 90° vinkel, både horisontalt och vertikalt. Du ser: Monteringen av dörrkarmar gör monteringen betydligt enklare och rationellare!
Den moderna tekniken för montering av dörrkarmar med hjälp av fogskum kräver specialverktyg för exakt inriktning och stöd. Med dörrkarmspännaren TU har BESSEY utvecklat en monteringshjälp som uppfylle...