Skärring för SPZ 80 K

Produktdetaljer
wood
Artikelnr Passar för Vikt
kg
3101219 SLV, GSV, SPZ80K 0,178
Glidsäker fastspänning med tryckbrickan med skärring: Levereras så länge lagret räcker
  • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
  • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
  • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
  • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.

Tillbehör

Set med variabla extra kraftiga tvingar komplett SLV
Set med variabla extra kraftiga tvingar komplett SLV
Läs mer på
Set med variabla extra kraftiga tvingar komplett GSV
Set med variabla extra kraftiga tvingar komplett GSV
Läs mer på