Konstruktionstving

Konstruktionstving
BESSEY sparrtvingen är den oumbärliga och universella proffstvingen för tak- och träkonstruktioner. Den förskjutbara glidbygeln gör den till en extrem snabb ”balkdragare”: Slå in spetsen, skjut ihop tvingen, spänn kraftfullt och det är klart!
BESSEY sparrtvingen är den oumbärliga och universella proffstvingen för tak- och träkonstruktioner. Den förskjutbara glidbygeln gör den till en extrem snabb ”balkdragare”: Slå in spetsen, skjut ihop t...