Konstruktionstving SPZ

Produktdetaljer
 • Spännkraft upp till 12 000 N
 • För tak‐ och träkonstruktioner
 • SPZ 80 K med sexkant 17 mm och värmebeständig specialtryckplåt med sinterstålinlägg, kan vridas upp till 35°
wood
Artikelnr Spännvidd Gapdjup Skena Vikt
mm mm mm kg
SPZ60K 600 120 27x13 2,900
SPZ80K 800 140 30x15 5
Inslagbar spets

Man börjar med att slå in spetsen i sparren. Sedan skjuts tvingen snabbt ihop så att du kan spänna kraftfullt med detsamma.

Bred slagyta

Den breda slagytan gör det enklare att slå in tvingen.

Rörlig specialtryckbricka

På SPZ 80 K-tvingen säkerställer den rörliga specialtryckbrickan att man kan spänna problemlöst även sneda delar. Den kan vridas upp till 35°.

Kraftig sexkant

Den kraftiga sexkanten på SPZ 80 K-tvingen ger möjlighet att spänna kraftfullt och kontrollerat med hjälp av en momentnyckel.

 • Stombyggnad
 • Träbyggnad
 • För fastspänning av sparrar och balkar
 • Spännverktyg är inte lämpade för lyftning, dragning eller transport.
 • Spännverktyg får endast spännas manuellt utan extra hjälpredskap.
 • Felaktig användning kan ge upphov till skador på personer eller material.
 • Förändra eller bearbeta aldrig verktygen! De får endast användas i sitt ursprungliga skick. Använd alltid originalreservdelar.
 • Fast- och glidbyglar av seghärdat stål, förzinkade
 • Spindel med trapetsgänga av valsat och seghärdat stål, fosfaterad
 • Vridpinne av stål, förzinkad
 • Tryckbricka av stål, fosfaterad
 • Regelbundet underhåll krävs för tillförlitlig fasthållning (utan att glidbygeln glider ner)
 • Ta bort allmän smuts
 • Se till skenan alltid är fri från fett, olja eller intorkat lim, vax eller silikonhaltiga släppmedel
 • Rengör och inolja spindeln regelbundet
 • Vid glansbildning på skenan ska de båda smala sidorna ruggas upp med en smärgelduk (kornstorlek 100)
 • Rengör och inolja tryckbrickan regelbundet

Tillbehör

Specialtryckbricka
Specialtryckbricka
Läs mer på
Skärring för SPZ80K
Skärring för SPZ80K
Läs mer på
Kanttving KT5
Kanttving KT5
Läs mer på