Bandspännare

Bandspännare
Att spänna fast rundningar, månghörniga sammanfogningar eller slutna konturer räknas traditionellt till de svåraste spännuppgifterna. BESSEY har mönstergillt löst denna uppgift. Genom den patenterade bandspännaren BAN 700 och de praktiska Vario-hörnen. Denna duo kan med fördel användas överallt där skonsam fastspänning runtomkring hela arbetsstycket utan deformationer krävs. Mångsidig. Kan användas för trä och plast, men också för metall. Säkras av en automatisk självlåsning som garanterar jämna dragkrafter åt båda hållen och som inte släpps upp förrän när bandspännaren avspänns. Helt utan deformation och utan stress!
Att spänna fast rundningar, månghörniga sammanfogningar eller slutna konturer räknas traditionellt till de svåraste spännuppgifterna. BESSEY har mönstergillt löst denna uppgift. Genom den patenterade ...