Smidda tvingar

Smidda tvingar
Original BESSEY smidda tvingar är den perfekta vidareutvecklingen av de original a BESSEY aducergodstvingarna. De ger fjädrande och elastisk fastspänning och utgör därmed oumbärliga hjälpmedel om du vill ha verktyg för många användningsmöjligheter. Dessutom anses smidda tvingar vara förebilden för många andra innovativa spännverktyg från BESSEY – t ex snabbtvingar, extra kraftiga tvingar, plantvingar, enhandstvingar och sparrtvingar. Hit räknas även OMEGA‐skruv‐tvingen GMZ som erbjuder maximal elasticitet och säkerhet. Den unika patenterade OMEGA‐bågen gör att denna helstålstvings spännkraft upprätthålls även under vibrationer. Samtidigt skyddas ömtåliga ytor effektivt eftersom spänntrycket kan justeras ännu exaktare. Som alla helstålstvingar är den universellt användbar i både trä‐ och metall‐bearbetning. Det kan du lita på!
Original BESSEY smidda tvingar är den perfekta vidareutvecklingen av de original a BESSEY aducergodstvingarna. De ger fjädrande och elastisk fastspänning och utgör därmed oumbärliga hjälpmedel om du v...