Transmissionstving

Transmissionstving
Med den nya transmissionstvingen GearKlamp från BESSEY har du nu den lösningen med vilken du kan utföra spännarbeten perfekt och samtidigt bekvämt även där det är mycket trångt om plats. För att åstadkomma detta har BESSEY som skiljer handtaget från spindeln och lagt handtaget kring skenan i den nya GearKlamp. Med varje vridning överförs spännkraften därifrån till spindeln av en dold mekanik i glidbygeln. Den nya transmissionstvingens konstruktion är mycket kompaktare jämförd med klassiska skruv-, snabb- eller enhandstvingar. Detta har avgörande fördelar för användaren: Dels finns inga störande verktygsdelar i arbetsområdet som hantverkaren skulle kunna kollidera med skador på arbetsstycke eller egna skador som följd. Dels gör tvingen det möjligt att arbeta ergonomiskt i varje spännsituation. Handen behöver inte vridas vilket ger bättre arbetskomfort. Testa det! Du kommer att bli entusiastisk!
Med den nya transmissionstvingen GearKlamp från BESSEY har du nu den lösningen med vilken du kan utföra spännarbeten perfekt och samtidigt bekvämt även där det är mycket trångt om plats. För att åstad...